บทความ&สาระน่ารู้ / Knowledge
การใช้ซอฟแวร์ทำธุรกิจอย่างถูกต้อง
การใช้ซอฟแวร์ทำธุรกิจอย่างถูกต้องและปลอดภับ ทางด้านกฎหมาย ทางด้านการเงิน ทางด้านเทคนิค มีดังต่อไปนี้การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คือ การเจตนา หรือไม่เจตนาใช้ซอฟต์แวร์โดยปราศจากสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์นั้น เป็นที่แพร่หลาย และส่งผลกระทบอย่างมาก จากผลการวิจัยพบว่า 80 เปอร์เซนต์* ของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในประเทศไทยเป็นซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาคธุรกิจ ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเลยหรือเพิกเฉยต่อการ ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สร้างความเสียหายในทางกฏหมาย ทางการเงิน และทางเทคนิคดังต่อไปนี้
ทางกฎหมาย
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ นั้นผิดกฏหมาย ผู้กระทำผิดกฏหมายต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญา การใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนในองค์กรถือเป็นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าจะต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทางการเงิน
การเสี่ยงใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์อาจช่วงประหยัดเงินในเบี้องต้น แต่หากถูกจับกุมดำเนินคดี อาจสูญเสียธุรกิจที่ทำอยู่ โดยค่าเสียหายที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นั้น คิดเป็นมูลค่ามากกว่าการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มาใช้งาน
ทางเทคนิค
ธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ จะเสียโอกาสได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากผู้ผลิต นอกจากนี้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ยังอาจเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สมาชิก BSA ไม่สามารถรับรองคุณภาพของซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ ดังนั้นการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์จะนำไปสู่ความเสี่ยงในการใช้งาน

โดยทั่วไป ธุรกิจต่างดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอดภายใต้มโนธรรมและกฏหมาย แต่ลูกจ้างในองค์กรอาจมิได้ตระหนักว่าตนกำลังฝ่าฝืนกฏหมายเมื่อ การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กรมีรูปแบบดังนี้

ก็อปปี้โปรแกรมซอฟต์แวร์หลายชนิดต่างๆ ลงใน CD แผ่นเดียวแล้วนำมาขาย (Copying)

ติดตั้งซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ในเครื่องเพื่อนำมาขาย(Hard Disk Loading)

ลงโปรแกรมซอฟต์แวร์หลายๆ เครื่องในบริษัทเกินจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ได้รับมา (Corporate End-User Infringement)

หลอกขายซอฟต์แวร์ปลอมผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น ขายซอฟต์แวร์ถูกเกินจริง เปิดให้ประมูลซอฟต์แวร์ สแปมเมล หรืออ้างว่าลดราคาเพื่อเคลียร์สินค้าเก่า (Internet Piracy)

ถึงแม้ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จะเป็นภัยคุกคามองค์กรธุรกิจ การดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยปกป้องธุรกิจจากภัยดังกล่าวได้ ซอฟต์แวร์เป็นสินทรัพย์อันมีค่า และควรได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่นๆของบริษัท

การบริหารจัดการซอฟต์แวร์มีความหมายมากกว่าการปฏิบัติตามกฏหมาย นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุน ไม่เฉพาะค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์ ยังช่วยลดการลงต้นทุนในการลงทุนกับปัจจัยพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น ระบบการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดการซื้อสิทธิการใช้งานที่เกินความจำเป็น หรือหลีกเลี่ยงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่ซ้ำซ้อน ผู้จัดการด้าน IT จะมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการเจรจากับตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์

การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ และพันธะทางกฎหมาย ซึ่งทางทีมงานของเรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งข้อมูล ที่จะช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกกฏหมาย และมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าการลงทุน โดยท่านสามารถ เข้าร่วมสัมมนาฟรี หรือ ร่วมโครงการกับเราตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ซึ่งการเข้าร่วมนี้ จะสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรของท่านมากมายดังนี้
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
คุ้มค่าเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ
ใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน

Software audit programme
ขั้นตอนการตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินการทางกฎหมาย สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือ เข้าร่วมโปรแกรม เชิญคลิกที่นี่ http://www.stop.in.th/download/software_audit_form.pdf

เมื่อ : 19 ธันวาคม 2551, 15:07:55 น.    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 9045 ครั้ง