บทความ&สาระน่ารู้ / Knowledge
คอลัมน์ ภาษาของภาษี
อะไร คือ ของต้องห้าม อะไร คือ ของต้องกำกัด
หลายคนเคยได้ยินเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งของหรือสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออก
มักจะคุ้นกับคำว่าสินค้านี้เป็นของต้องห้ามอันนี้เป็นของต้องกำกัด แต่อาจจะงงหรือสับสน
กับความหมาย ลองทำความเข้าใจตามนี้นะครับ
ของต้องห้าม(Prohibited Goods)
หมายถึง ของหรือสินค้าที่กฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และบางกรณีห้ามส่งผ่านด้วย เช่น
- สิ่งเสพติด
- วัตถุหรือภาพหรือสื่อลามกต่างๆ
- สินค้าที่มีตราหรือสัญลักษณ์เป็นธงชาติ
- สินค้าที่แสดงแหล่งกำเนิดอันเป็นเท็จ
- ของปลอมหรือของเลียนแบบ
- ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น วรรณกรรมหรือศิลปกรรม เป็นต้น
- สิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ที่มีข้อความเป็นปฏิปักษ์จต่อประเทศ
ของต้องกำกัดหรือจำกัด ( Restricted Goods )
หมายถึง หมายถึงของหรือสินค้าที่กฎหมายกำหนดว่า หากจะนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
หรือนำผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ เช่น
- อาหาร ยา
- อาวุธยุทธภัณฑ์
- วัตถุอันตราย
- วิทยุคมนาคม
- สัตว์ป่าสงวน
- พระพุทธรูป เป็นต้น
คงพอเข้าใจในเบื้องต้นนะครับ
ต้องเข้าใจว่า กฎหมายเรื่องภาษีศุลกากรเป็นกฏหมายเก่ตั้งแต่ พ.ศ.2469 ซึ่งมีลักษณะพิเศษ
ให้อำนาจเจ้าพนักงานไว้อย่างมากในการเข้าตรวจค้นหรือยึดเอกสารต่างๆ ของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกไปตรวจสอบได้
และในบางฐานความผิดไม่คำนึงถึงเจตนาของกระทำผิดซึ่งต่างจากกฎหมายอาญาทั่วไป นั่นคือ แม้ผู้กระทำผิดไม่มีเจตนาจะด้วยเหตุใดก็ตามกฎหมายกำหนดให้เป็นควมผิดได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการค้่านำเข้าหรือส่งออกหรือตัวแทนต่างๆ จึงควร
ได้ศึกษาและทำความเข้าใจทั้งนี้เพื่อจะได้ปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง.
คราวหน้าจะได้นำเสนอข้อกฎหมายที่ควรทราบเกี่ยกับงานภาษีศุลกากร
ซึ่งอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองกำกับการ 1 (พื้นที่ กทม.) และกองกำกับการ 2(ตจว.) นะครับ

เมื่อ : 14 มีนาคม 2554, 13:34:02 น.    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 7636 ครั้ง