ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปลป.ตร.)
คู่มือการปฏิบัติงานในการดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผู้ชม: 1586