ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปลป.ตร.)
พล.ต.อ.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. / ผอ.ศปลป.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

พล.ต.อ.รุ่งฤทธิ์  ซุ่นทรัพย์  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. / ผอ.ศปลป.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปลป.ตร.) เมื่อวันอังคารที่ 9 ม.ค.61 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซน C ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.ต.เสริมคิด  สิทธิชัยกานต์  รอง ผบช.สพฐ. / รอง ผอ.ศปลป.ตร. , พล.ต.ต.โชคชัย  เหลืองอ่อน รอง ผบช.สยศ.ตร. / รอง ผอ.ศปลป.ตร. , พล.ต.ต.สุรชาติ  จึงดำรงกิจ ผบก.ผอ./ ผู้ช่วย ผอ.ศปลป.ตร. , พล.ต.ต.เกรียงเดช  จันทรวงศ์ ผบก.รท. / ผู้ช่วย ผอ.ศปลป.ตร. , พล.ต.ต.ปิยะพันธ์  ปิงเมือง ผบก.ปอศ. / ผู้ช่วย ผอ.ศปลป.ตร./เลขานุการ , พ.ต.อ.สมพล  อิสสระเสรี รอง ผบก.ปอศ. / ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้แทนหน่วยจาก บช.น. , บช.ก. , บช.ภ.1-9 , หัวหน้าชุด ชป.ปลป.ตร.ที่ 1-4 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อปลดประเทศไทยออกจากบัญชี PWL และ WL อย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

ผู้ชม: 1674