จัดซื้อจัดจ้าง
บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมผู้ชม: 588