รายชื่อตัวแทนผู้เสียหายด้านลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
   รายละเอียดและรายชื่อตัวแทนผู้เสียหายด้านลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

 ถ่ายทอดตัวชี้วัด
   ตัวชี้วัด

 กก.4 บก.ปอศ.จับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา(เครื่องหมายการค้า)หลายราย
   จับกุมผู้ต้องหาจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ จำนวน 13 รายที่พัทยา

 กก.4 บก.ปอศ.จับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารายสำคัญ
   จับกุมผู้ต้องหาปลอมเครื่องหมายการค้าน้ำซอสปรุงรสและน้ำปลารายใหญ่

 กก.4 บก.ปอศ.จับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารายสำคัญ
   จับกุมโรงงานผลิตแผ่นดีวีดีละเมิดลิขสิทธิ์รายใหญ่ ต.สามโคก จ.ปทุมธานี