จัดซื้อจัดจ้าง
 บก.ปอศ.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
   

 บก.ปอศ.
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซม
   

 บก.ปอศ.ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟดิ์